PALVELUMME:

Meillä on vuosien kokemus ympäristönäytteenottotehtävistä. Ylläpidämme ammattitaitoamme osallistumalla alan kursseihin ja koulutuksiin.

Ympäristölainsäädännön edellyttämät menettelyt ovat tärkeä osa palveluitamme. Käytämme laadukasta ja nykypäivän kriteerit täyttävää näytteenotto- ja mittausteknologiaa.

Huollamme ja kalibroimme laitteistomme säännöllisesti ja aina kohdekohtaisesti.


  • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  • Maaperän haitta-ainekartoitukset
  • Asiantuntijapalvelut pilaantuneen maaperän kunnostamiseen
  • Vesitutkimukset ja -seurannat
  • Jäte-erien laadunvarmennusnäytteet
  • Kustannustehokkaat loppusijoitus- ja hyötykäyttöratkaisut
  • Ympäristölupaehtojen mukaiset tarkkailut ja vuosiraportoinnit
  • Viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
  • Koulutus