REFERENSSEJÄ KUVINA:

Laajasalon öljysatama-alue, Helsinki.

Maaperänkunnostamisen valvonta

  • Kaivuteknisesti haasteellinen
  • Kiinteistön suuret korkeuserot
  • Maanalaisten rakenteiden purku
  • Louhetäytön välissä ja kallion pinnoilla kulkeutuneet haitta-aineet
  • Kaivutyö ulotettiin osin kallion pintaan
  • Kallion pinnat puhdistettiin

Virkkalan Maanpuhdistuskeskus, Lohja. Pilaantuneita maamassoja käsitelleen laitoksen puhdistustyö. Kohde sijaitsi Kalkkipetterin teollisuusalueella. Kuvassa taustalla vanhaa teollisuusrakennuskantaa.

Kuvia muista kohteista: